புத்துயிர் பெறவுள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி!

இலங்கை கிரிக்கெட்

slcri

கிரிக்கெட் அணியை மீள கட்டியெழுப்பும் திட்டங்கள் பற்றி கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது.  விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஹரீன் பெர்ணான்டோ கிரிக்கெட் வீரர்களான‌ லசித் மாலிங்க மற்றும் என்ஜலோ மெதிவ்ஸ் ஆகியவர்களை தனித்தனியாக சந்தித்துள்ளார்.  இதன்போதே கிரிக்கெட் அணியை மீள கட்டியெழுப்பும் திட்டங்கள் பற்றி கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *