கிளிநொச்சியில் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கி வைப்பு

கிளிநொச்சியில்

scp4

கிளிநொச்சியில் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

scp3

இந்த நிகழ்வு இலங்கை செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் யாழ்.மாவட்ட கிளையினால் நடத்தப்பட்டுள்ளது. வெள்ளம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின்

scp2

கற்றலுக்கு உதவும் வகையில் யூனியன் குளம், பூநகரி மற்றும் மட்டுவில் நாடு ஆகிய கிராமங்களுக்கு இலங்கை

scp1

செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் யாழ்.மாவட்ட கிளையினால் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிகழ்வில் இலங்கை செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் யாழ்.மாவட்ட கிளையினர்,பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றொர்கள் எனப்பலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *